Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymävaltuusto
Pöytäkirja 28.02.2022/Pykälä 1

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen

 

28.02.2022 § 1  

Kuntayhtymävaltuusto

Perussopimuksen 8 §:n mukaan sairaanhoitopiirin valtuustoon va­lit­se­vat jäsenkuntien valtuustot toi­mi­kau­dek­seen jäseniä seu­raa­vas­ti:             

 

Jäsenkunta

Jäsenten lukumäärä

 

Enonkoski

2

Rantasalmi

4

Savonlinna

8

Sulkava

4

 

  Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä kun­ta­yh­ty­­val­tuus­tos­sa määräytyy väestötietolain ja kotikuntalain mu­kai­ses­ti väestötietojär­jestelmään otettavan vuoden vaihteen asu­kas­lu­vun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yh­teen­sä on yksi ääni jokaista alkavaa 1000 asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 50 prosenttia kaikkien jäsenkuntien va­lit­se­mien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta ää­ni­mää­räs­tä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu ta­san heistä saapuvilla olevien kesken.

 

Päätösehdotus Suoritetaan nimenhuuto ja päätetään ääniluettelon hyväksymisestä.

 

Päätös Pöytäkirjanpitäjä suoritti nimenhuudon. Ääniluettelo hyväksyttiin ja se liitetään pöytäkirjaan.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa