Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 29.03.2022/Pykälä 34

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2022/päivitykset hinnastoon

946/02.02.00/2021

 

 

16.12.2021 § 175  

Kuntayhtymähallitus

 Valtioneuvosto on vuonna 2021 vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista so­si­aa­li- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille vuodelle 2022.

 Enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kan­san­elä­ke­in­dek­sin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti,  indeksikorotukset tulevat vuoden 2022 alusta voimaan.

Omaishoidon tuen hoitopalkkioihin, perhehoidon hoitopalkkioihin, kulukorvauksiin ja käynnistämiskorvauksiin  indeksikorotukset tulevat vuoden 2022 alusta voimaan.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon maksuissa valtioneuvoston vahvistamia enimmäismääriä.


Asiakasmaksulain muutokset astuivat voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan 1.1.2022. Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta ja  tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta perittäviin asiakasmaksuihin.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää hyväksyä liitteessä olevat vuoden 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 Tiedoksi

 ostolaskut.sosteri@monetra.fi

 laskentasuunnittelija Päivi Suokas

 palvelusuunnittelija Tuula Joronen

 

 Lisätietoja an­tavat asian valmistelijat, palvelusuunnittelija Tuula Joronen,

 puh. 044 417 5251 ja va. hallintojohtaja Minna Marjakangas sekä esittelijä kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, puh. 044 417 5050

 

29.03.2022 § 34  

Kuntayhtymähallitus

 Alkuvuoden aikana on ilmennyt tarvetta tehdä muutoksia vuoden 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin.

 

 Muutokset on tehty liitteenä olevaan hinnastoon seuraavasti:

 

 Erikoissairaanhoidon maksut, sivu 13, kohta 3.1.

?         Poliklinikkamaksu 41,80

-          alle 18v maksuton

-          rintamaveteraanit sodissa 1939-1945 maksuton

-          Poliklinikkakäynnin korvaava etäpalvelu (videovälitteisesti tai puhelimitse)             

-          Kerryttää maksukattoa

 

?         Poliklinikkamaksu sairaanhoitajan luona käynnistä 16,20

?         ESH-hoitajan kotikäynti 12, 20 €

-          Ei kerrytä maksukattoa

 

 

 Ikäihmisten perhehoito, sivu 22, kohta 5.6.2.

 

Osavuorokautinen hoito asiakkaan kodissa (ei kerrytä maksukattoa)

 

  • alle 12 tuntia/hoitopäivä    12,00 €
  • Omaishoitoperheen kodissa tapahtuvasta omaishoitajan

 lakisääteisen vapaan aikaisesta perhehoidosta  11,60 € / vrk

  • Omaishoitoperheissä, joissa vapaat eivät riitä tai perhe

haluaa hyödyntää perhehoitoa ilman vapaiden käyttämistä

/alle 12 tunnin perhehoitajan käyntikerta  12,00 €

 

 

 Jatkuva ja säännöllinen kotona annettava palvelu ja sosiaalihultolain mukainen pitkäaikainen asumispalvelu, sivu 23, kohta 5.1.

 

Maksua määrättäessä asiakkaan maksua tarvittaessa alennetaan siten, että hänelle jää käyttövaraa vähintään 167,00 €/kk.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus hyväksyy vuoden 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin tehdyt muutokset ja lisäykset.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 

 Tiedoksi

 ostolaskut.sosteri@monetra.fi

 palvelupäällikkö Sirpa Taskinen

 palvelupäällikkö Päivikki Koskinen

 palvelusuunnittelija Tuula Joronen

 laskentasuunnittelija Päivi Suokas

 

 

 Lisätietoja an­tavat asian valmistelijat, palvelusuunnittelija Tuula Joronen,

 puh. 044 417 5251 ja va. hallintojohtaja Minna Marjakangas, puh. 044 417 3951 sekä esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, puh. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa