Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 29.03.2022/Pykälä 44

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Istekki Oy:n osakassopimuksen muutoksen hyväksyminen

403/02.08.00.00/2022

 

29.03.2022 § 44  

Kuntayhtymähallitus

Tällä hetkellä Istekillä on kolme pääomistajaa (Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri) ja noin 50 pienosakasta, joista Itä-Savon sairaanhoitopiiri on yksi.

Nykyiset pääomistajat ja Istekki ovat neuvotelleet toimenpiteistä, joiden seurauksena Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on tulossa Istekin neljänneksi pääomistajaksi. Nykyisten pääomistajien ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välisillä osakekaupoilla ja suunnatulla osakeannilla on tarkoitus mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille Istekki Oy:n pääosakkuus. Suunnatulle osakeannille edellytettävä painava taloudellinen syy on osakeannin mahdollistama Istekin merkittävä kasvu ja laajentuminen osakeannin myötä. Tätä tarkoitusta varten Istekki Oy on järjestänyt ylimääräisen yhtiökokouksen keskiviikkona 2.3.2022.

Edellä kuvatun prosessin toteuttamiseksi tarvitaan yhtiöoikeudellisia toimenpiteitä. Toimenpiteet ovat ylimääräisen yhtiökokouksen antama antivaltuutus suunnatun osakeannin toteuttamiseksi ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen vastaamaan neljän pääomistajan mallia (hallituksen koon kasvattaminen seitsemästä jäsenestä yhdeksään). Vastaavasti yhtiön osakassopimusta pitää muuttaa. Toimenpiteet auttavat yhtiötä saavuttamaan strategiset tavoitteensa.

 

Osakassopimuksen muutos

Istekin osakkaat ovat allekirjoittaneet yhtiön hallinnointia ja päätöksentekoa ohjaavan osakassopimuksen, jonka osapuolena on myös Istekki Oy. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tullessa Istekin uudeksi pääomistajaksi on myös osakassopimuksen osalta noussut esiin muutostarpeita, jotka liittyvät ensisijaisesti pääomistaja-määritelmään, hallituksen kokoon ja päätöksentekoon. Esitetyt muutokset on käyty läpi Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välisissä neuvotteluissa. Edellä mainitut tahot ja Istekin hallitus ovat hyväksyneet sopimukseen esitetyt muutokset.
 

Osakassopimuksen muutokset on esitelty ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jossa päätetään suunnatun osakeannin järjestämisestä ja yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Yhtiökokous ei päätä osakassopimuksen muutoksista. Yhtiökokouksen päätösten toteuttamiseksi tarvittavat muutokset osakassopimukseen hyväksytään osakassopimuksen osapuolien allekirjoituksilla. Uuden yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaiset päätökset yhtiön hallituksen jäsenistä päätetään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on tarkoitus järjestää huhtikuussa 27.4.2022. Jotta varsinainen yhtiökokous voidaan järjestää suunnitellussa aikataulussa ja jotta luodaan tarvittavat edellytykset omistajarakenteen kehittämiselle, on osakassopimuksen allekirjoituksen määräaika torstai 14.4.2022.

Päätöksentekijöille lähetetään luonnos uudesta osakassopimuksesta ja sen liite sekä nykyisin voimassa oleva osakassopimus muutosmerkinnöin.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää hyväksyä Istekki Oy:n hallituksen esittämät muutokset osakassopimukseen ja valtuuttaa kuntayhtymäjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Itä-Savon sairaanhoitopiirin puolesta.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 Tiedoksi

 Istekki Oy

 tietopalvelupäällikkö Tero Taivainen

 sopimuskoordinaattori Eini Kallio

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi,

p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa