Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveydenhuoltojaosto
Pöytäkirja 25.03.2022/Pykälä 2

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Ympäristöterveydenhuollon talouden ja toiminnan toteutuminen 2021

 

Ympäristöterveydenhuoltojaosto 25.03.2022 § 2  

160/02.02.00/2020  

 

 

Vuosi 2021 oli Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon 15:s toimintavuosi ja samalla 11:s toimintavuosi, jonka ympäristöterveydenhuolto toimi perusterveydenhuollon tulosalueen alaisena tulosyksikkönä. Ympäristöterveydenhuollon tulosyksikössä toimi kaksi työyksikköä, terveysvalvonta sekä eläinlääkintä.

 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

 

Tilinpäätöksen yhteydessä ennen tilinpäätöksen sulkemista kuntayhtymä oikaisee perussopimuksen 22 §:n mukaisesti oma-aloitteisesti suoritehinnat jälkilaskennalla toteutuneiden kustannusten ja palvelujen käytön mukaisesti niin, että jäsenkunnalta peritään ainoastaan aiemmin määritetty kustannuspaikkakohtainen omakustannushinta. Kunkin jäsenkunnan mahdollinen maksuvajaus peritään jäsenkunnalta ja liikaa peritty maksu palautetaan jäsenkunnalle.

 

Ympäristöterveydenhuollon talousarvio toteutui jälkilaskennan jälkeen siten, että kuntapalautusta terveysvalvonnan puolelta 97.900,42 euroa, eläinlääkinnän puolelta 244.934,40 euroa eli koko ympäristöterveydenhuollosta yhteensä 342.834,82 euroa. Merkittävimmät terveysvalvonnan palautuksiin johtaneista asioista olivat ennakoitua suuremmat tarkastus- ja valvontamaksukertymät sekä säästöt henkilöstökuluissa ja palveluiden ostoissa. Eläinlääkinnän puolella palautusosuus muodostui pääasiassa ennakoitua suuremmista käyntimaksuista (klinikkamaksut) ja valtion tuista sekä säästöistä vyörytyksissä.

 

Ympäristöterveydenhuollon tulosyksikön ja molempien työyksiköiden tilikohtaiset toteutumat ovat esityslistan liitteinä.

 

Liite 1. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen tuloslaskelma

Liite 2. Terveysvalvonnan tuloslaskelma

Liite 3. Eläinlääkinnän tuloslaskelma

 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

 

Vuonna 2021 tilastoituja suoritteita terveysvalvonnassa kertyi 1260 kpl (ta 1000 kpl). Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuonna 2020 suoritteita kertyi 867, vuonna 2019 suoritteita kertyi 970 kpl ja vuonna 2018 suoritteita kertyi 1771 kpl. Vuoden 2019 alussa käyttöönotettu valtakunnallinen tiedonhallintajärjestelmä Vatin käyttöönoton ja kehitystyön ongelmat sekä vallitseva pandemiatilanne näkyivät edelleen vuoden 2021 suoritteiden kirjaamisissa sekä itse viranomaistoiminnassa.

 

Eläinlääkinnässä vuonna 2021 kertyi 2756 hyötyeläin- ja 6012 pieneläinsuoritetta (ta 2725 hyötyeläin- ja 5650 pieneläinsuoritetta). Vertailuksi, vuonna 2020 kertyi 2869 hyötyeläin- ja 5879 pieneläinsuoritetta, vuonna 2019 kertyi 2874 hyötyeläin- ja 5996 pieneläinsuoritetta ja vuonna 2018 kertyi 3383 hyötyeläin- ja 6149 pieneläinsuoritetta.

 

Yhteenveto suoritteista kunnittain jaetaan kokouksessa erikseen.

 

Vuoden 2021 talousarvioon merkityt strategiset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

  

Eläinlääkinnän toimintojen kehittäminen; mittarina suoritteiden lukumäärä ja tavoitteena käyttösuunnitelma 2021:n määrät

> Hyötyeläinsuoritteet toteutuivat 101,1 %:sti ja pieneläinsuoritteet 106,4 %:sti tavoitteeseen nähden. Henkilöstötilanne oli välillä haastava mikä vaikutti osaltaan palveluiden saatavuuteen ja tuottamiseen.

 

Terveysvalvonnan suunnitelmallisen valvonnan tehostaminen; mittarina valvonnan tarkastusten ja näytteenottojen toteutuminen ja tavoitteena suunnitelman määrät

> Suunnitelmallisten tarkastusten määrä vähentyi edellisestä vuodesta. Tehdyt tarkastukset toteutettiin vallitseva tilanne, toimialalle suunnattu ohjeistus ja riskiarviointi huomioiden. Näytteenotto toteutui lähes 100 %:sti.

 

Valvonta- ja tarkastustyöstä perittiin maksuja vuonna 2021 yhteensä 93 678 €. Vuonna 2020 kertymä oli 109 592 €, vuonna 2019 kertymä oli 127 070 € ja vuonna 2018 kertymä oli 123 855 €.

 

Menokehyksessä pysyminen; mittarina laskentatoimen kirjanpitotilastointi tavoitteena toteuttaa toimintaa siten, että tilikauden tulos olisi suunnitelman mukainen

> Ympäristöterveydenhuollosta 342.835 € kuntapalautusta.

 

Osaava ja kehittyvä henkilöstö; mittarina koulutuspäivät ja tavoitteena keskimäärin kuusi (6) koulutuspäivää / tulosyksikön vakanssi eli yhteensä

126 koulutuspäivää.

> Koulutuspäiviä kertyi ympäristöterveydenhuollossa yhteensä 109,5 päivää. Lähes kaikki viranhaltijat pääsivät niihin koulutuksiin, mihin halusivat (erikoistuminen).

Terveysvalvontaan vuonna 2021 kertyi 49 koulutuspäivää (vuonna 2020 oli 42 koulutuspäivää, vuonna 2019 oli 48 koulutuspäivää ja vuonna 2018 oli 88 koulutuspäivää). Eläinlääkintään vuonna 2021 kertyi koulutuspäivää 60,5 (vuonna 2020 oli 64 koulutuspäivää, vuonna 2019 oli 116 koulutuspäivää ja vuonna 2018 oli 84 koulutuspäivää).

 

 

 Päätösehdotus:

 

 Ympäristöterveydenhuoltojaosto päättää hyväksyä ympäristöterveydenhuollon vuoden 2021 talouden ja toiminnan toteuman Juvan ja Puumalan osalta. Edelleen ympäristöterveydenhuoltojaosto päättää esittää ympäristöterveydenhuollon tilinpäätöstä liitettäväksi perusterveydenhuollon tilinpäätökseen.

 

 Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti.

 

 Tiedoksi:

 Juvan kunta

 Puumalan kunta

 kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi

 perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja Veikko Karvanen 

 

 

 

 Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijäterveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, p. 044 775 4752

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa