Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 19.04.2022/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Lomapalkkavelkaselvitys

419/01.00.02.00/2022

 

 

29.03.2022 § 42  

Kuntayhtymähallitus

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus käsittelee selvityksen kuntayhtymän lomapalkkavelan tilanteesta ja kehityksestä 19.4.2022 kokouksessa.  

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija va. hallintojohtaja Minna Marjakangas,

p. 044 417 3951 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

19.04.2022 § 48  

Kuntayhtymähallitus

Vuoden 2021 tilinpäätöstä käsitellessään kuntayhtymähallitus keskusteli lomapalkkavelan kehityksestä. Lomapalkkavelan pienentäminen on yksi vuoden 2022 kehitysohjelman tavoitteista. Lomapalkkavelka siirtyy sellaisenaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 ja vaikuttaa myös kuntayhtymän vuoden 2022 tulokseen.

Vuosilomien pitämisestä annetaan kuntayhtymässä vuosittain henkilöstölle vuosiloman anomisen ja hyväksymisen ohje. Lisäksi sekä esihenkilöille että työntekijöille/viranhaltijoille on lähetetty sähköpostilla muistutuksia vuosilomien pitämisestä ajallaan, kun määräajat lähestyvät.  Henkilöstöllä on käytettävissä sähköinen "Perehdytystä henkilöstölle" - opas, joka ohjaa vuosilomalainsäädännön noudattamiseen.

Kuntayhtymähallitus päätti 22.5.2018 § 49, että kuluvan lomanmääräytymisvuoden lomapäivistä voi jättää seuraavan vuoden alkuun maksimissaan 8 päivää.

Vuosi

Lomapalkkavelka

(sis. sivukulut)

Henkilöstömäärä

31.12.2019

11 427 130,44

1 734

31.12.2020

11 403 465,90

1 705

31.12.2021

11 310 013,98

1 689

 

 

 

 

Kuntayhtymässä esihenkilöt vastaavat alaistensa työntekijöiden lomien suunnittelusta ja toteutuman seurannasta. Pääosin lomien pitäminen toteutuu vuosilomalain mukaisesti. Osalla henkilöstöstä, lähinnä asiantuntijatyötä tekevillä, ei vuosilomien pitäminen ole toteutunut siksi, että henkilöresurssi on pieni ja sijaisten rekrytointi erityisen haasteellista. Tämä ei koske henkilöstöä laajamittaisesti. Tilanne on ollut johtoryhmän ja hallituksenkin tiedossa vähintäänkin silloin, kun tilinpäätöstä on vuosittain käsitelty.

Lomapalkkavelkaa kertyy myös muissa organisaatioissa. Vertaustietona voidaan todeta, että hyvinvointialueelle siirtyvien organisaatioiden lomapalkkavelka oli 31.12.2021 tilanteessa seuraava:

Essote  23,5 milj €

Sosteri  11,0 milj €

Pieksämäen kaupunki  3,2 milj € 

Pelastuslaitos   1,3 milj €

Kuntayhtymän johtoryhmä ohjeisti henkilöstöä vuoden 2022 alussa siitä, että kaikki vuosilomat ja säästölomat on oltava hyväksyttynä henkilöstöhallinnon järjestelmässä 28.2.2022 mennessä siten, että korkeintaan 8 lomapäivää saa jättää pidettäväksi vuoden 2023 puolella 30.4.2023 mennessä. Ohjeistus annettiin liittyen edellisten vuosien lomapalkkavelan kehitykseen sekä kehitysohjelman tavoitteisiin.

Tilanne 31.3.2022:

Vanhoja vuoden 2021 vuosilomia oli anomatta/hyväksymättä 423 päivää.

Vuoden 2022 ansaittuja vuosilomia oli anomatta/hyväksymättä 12 307 päivää.

Säästölomia oli anomatta/hyväksymättä 331 päivää.

 

Tilanne 31.3.2021:

 

Vanhoja vuoden 2020 vuosilomia oli anomatta/hyväksymättä 1 288 päivää.

Vuoden 2021 ansaittuja vuosilomia oli anomatta/hyväksymättä 33 301 päivää.

Säästölomia oli anomatta/hyväksymättä 643 päivää.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi selvityksen lomapalkkavelan tilanteesta.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelijat, henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen,

p. 045 7881 0659 ja va. hallintojohtaja Minna Marjakangas, p. 044 417 3951

sekä esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa