Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Ympäristöterveydenhuollon siirto Savonlinnan kaupungille 1.1.2023

560/00.01.00/2022

 

 

24.05.2022 § 56  

Kuntayhtymähallitus

 Savonlinnan kaupunki, Juvan, Enonkosken, Sulkavan, Rantasalmen ja Puumalan kunnat ovat laatimassa sopimusta ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonta ja eläinlääkintä) järjestämisestä.

 

 Tehtävien hoitamisessa on kysymys kuntalain mukaisesta lakisääteisestä yhteistoiminnasta, jossa tehtävien järjestämisvastuu siirretään Savonlinnan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan alueelliselle ympäristöterveydenhuollon jaostolle.

 

 Sopimuksen tarkoituksena on sopia sopijakunnille kuuluvasta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain (410/2009) mukaisesta ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä mainitun lain 2 §:n mukaisesti. Säännöksen mukaan kuntien on järjestettävä ympäristöterveydenhuolto siten, että vastuussa olevalla toimielimellä on oltava käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit.

 

 Sopijakunnat muodostavat ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ja alueen kuntien yhteisenä toimielimenä toimii Savonlinnan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto. Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan Savonlinnan kaupunki toimii kuntalain (410/2015) 51 §:n mukaisena vastuukuntana. Tämä sopimus on kuntalain 52 §:n mukainen sopimus kuntien yhteisestä toimielimestä.

 

 Henkilöstön siirtosopimuksella sovitaan sopijapuolten välisestä liik­keen luovutukseen liittyvästä henkilöstön siirrosta. Luo­vu­tuk­sen saajalle (Savonlinnan kaupunki) siirretään ne ympäristöterveydenhuollon henkilöt, joiden palvelussuhde on voimassa 31.12.2022.

 

 Sopimusluonnos liikkeen luovutuksesta on liitteenä.

 

 Henkilöstöjärjestöjen ja työsuojelun edustajien kanssa on käy­ty yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut 6.4.2022. Ennen virallisia neuvotteluja on ympäristöterveydenhuollon henkilöstölle järjestetty yhteistoimintalain mukaisia informaatiotilaisuuksia liikkeenluovutuksen periaatteista.

 

 Siirtyvät henkilöt on todettu yhteistoimintaneuvottelussa. Hen­ki­lös­tön siirtohetki on 1.1.2023, liitteenä on henkilöstön siirtosopimus.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan ympäristöterveydenhuollon henkilöstön siirtosopimuksen sekä sopimusluonnoksen liikkeen luovutuksesta.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Savonlinnan kaupunki

terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen, 

p. 045 7881 0659 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa