Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 57

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Suomen kestävän kasvun (RRF) avustuspäätös Etelä-Savon hyvinvointialueelle

227/00.04.00/2022

 

24.05.2022 § 57  

Kuntayhtymähallitus

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisrahoituksesta (RRF). Vuodelle 2022 osoitettu avustus keskittyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamista ja kustannusvaikuttavuuden lisäämistä tukeviin toimiin ja vuosien 2023-2025 toteutettavan toimeenpanohankkeen valmisteluun.

 

Hanke on osa Etelä-Savon sote-uudistuksen kokonaisuutta ja hankkeen hallinnoinnista vastaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote. Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitushakemus on hyväksytty Essoten kuntayhtymän hallituksen kokouksessa 17.02.2022 § 34. Rahoitusta haettiin vuodelle 2022 Etelä-Savon digitaalisen sosiaali- ja terveyspalvelujen verkoston rakentamiseksi. Hankeen työnimi on "eSavon sotepalveluverkosto".  Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri on osallistunut hankerahoituksen valmisteluun yhteistyössä Essoten kanssa ja osallistuminen ohjelmaan on linjattu Sosterin kuntayhtymän johtoryhmän kokouksessa 14.2.2022 § 20.

 

Hankkeessa edistetään hyvinvointialueen digitaalisen sotepalveluverkoston kehittämistä ja käyttöönottoa. Hankesuunnitelma liitteenä 3. Digitaalinen sotepalveluverkosto on Etelä-Savon maakunnan strategisia tavoitteita tukeva sosiaali- ja terveyspalvelut leikkaava kokonaisuus, joka monipuolistaa asiointimahdollisuuksia tuomalla asiakkaiden ja ammattilaisten käyttöön digitaalisia palveluratkaisuja. Digitaalinen sote-palveluverkosto toimii fyysisen palveluverkon rinnalla tarjoten palvelut koko hyvinvointialueelle ajasta ja paikasta riippumattomana ratkaisuna.

 

Hanke kohdistuu kolmeen heikossa tai haavoittuvassa asemassa olevaan kohderyhmään: 1. Nuoret tai nuoret aikuiset, joilla on mielenterveys- ja päihdehäiriö tai riski häiriöön, 2. Pitkäaikaissairaat 3. Ikääntyneet ja omaishoitajat. Digitaalisen sote-palveluverkoston avulla sujuvoitetaan asiakasryhmien hoitoon ja palveluun pääsyä sekä hoidon toteutusta. Digitaalisella palvelutuotannolla pyritään lisäksi tasapainottamaan palvelujen lisääntyvää kysyntää sekä jatkuvaa henkilöstövajetta.

 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut kaikki hankehakemukset (liite 4) ja koonnut Etelä-Savon hakemusta koskevat huomiot arviointilausuntoon (liite 5). Etelä-Savon hakemus sai 53/54 pistettä.

 

Haettu avustus oli 1 754 300 €. Sosiaali- ja terveysministeriön 25.4.2022 päätöksen perusteella myönnetty avustus Etelä-Savoon on 1 374 000 € vuoden 2022 hankekustannuksiin ja 1.1.2023-30.4.2023 syntyviin raportointikustannuksiin (liite 6). Alkuperäisen hankesuunnitelman talousarviota korjataan vastaamaan myönnettyä avustusta. Essote hankehallinnoijana päivittää hankesuunnitelman ja siihen kuuluvan talousarvion ja toimittaa ne ministeriöön 15.6.2022 mennessä.

 

Avustus myönnetään täysimääräisenä hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviin kustannuksiin ilman omarahoitusosuutta. Avusta käytetään hankehallinnoijan  kustannuksiin ja koko hyvinvointialueen kehittämiseen hankesuunnitelman mukaisesti. Sosteri osallistuu hankkeeseen osana hyvinvointialueen valmistelua.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi sosiaali- ja terveysministeriön Suomen kestävän kasvun ohjelman avustuspäätöksen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, ylihoitaja Mari Teittinen, puh. 044 417 3981 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)

ylihoitaja Mari Teittinen

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa