Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Valtuustoaloite vuodelta 2021

1213/00.04.01/2021

 

 

24.05.2022 § 60  

Kuntayhtymähallitus

Vuoden 2021 aikana on tehty yksi valtuustoaloite.

 

Lauri Kososen tekemän valtuustoaloitteen on Savonlinnan kaupunginvaltuusto käsitellyt 21.6.2021 ja lähettänyt 1.7.2021 Sosterin valmisteltavaksi.

 

Aloite koskee maksuttomien kuukautissuojien tarjoamista nuorille ja vähävaraisille.

 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus 24.8.2021 § 98 on päättänyt, että Sosteri ei järjestä maksuttomien kuukautissuojien tarjoamista ja jakamista nuorille ja vähävaraisille.

 

Kuntayhtymähallituksen päätös on lähetetty aloitteentekijälle sekä Savonlinnan kaupungille tiedoksi 26.8.2021.

 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin hallintosäännön 129 § Aloitteen käsittely

Aloitteen käsittelee se kuntayhtymän viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.

 

Kuntayhtymähallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä yhtymävaltuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Yhtymävaltuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

 

Muun toimielimen kuin yhtymävaltuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

 

Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kuntayhtymän jäsenkunnan asukkaista, aloite on kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee vuoden 2021 valtuustoaloitteen tiedoksi ja toteaa sitä koskevan asian loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija va. hallintojohtaja Minna Marjakangas,

p. 044 417 3951 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa