Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 22.06.2022/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Ikääntyneiden palvelusasumisen hankinta

686/02.08.00.00/2022

 

22.06.2022 § 70  

Kuntayhtymähallitus

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ikääntyneiden asumisen ja hoivan prosessi on valmistelemassa tarjouskilpailua ikääntyneiden palveluasumisen hankinnasta. Tavallista palveluasumista hankitaan tarpeen mukaisesti. Hankinnassa ei sitouduta mihinkään hankintamääriin.

 

Sopimuskaudeksi on suunniteltu määräaikaista kahden (2) vuoden sopimusta, jota tilaaja voi halutessaan jatkaa yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman uutta tarjouskilpailua. Sopimuskauden arvioitu aloitusajankohta on 1.1.2023. Hankinta on arvoltaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 25 §:n 1. mom. 3. kohdan ylittävä, liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva hankinta. Hankinnasta tullaan lähettämään EU-hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavassa ja EU:n virallisessa lehdessä.

 

Suunnitelma on, että hankinnassa perustetaan puitejärjestely, johon palveluntarjoajat valitaan avoimella menettelyllä. Puitejärjestelyyn valitaan kaikki tarjouspyynnön ehdot täyttävät palveluntarjoajat.

 

Kuntayhtymähallitus päättää hankinnasta, mikäli sopimuksen arvo on yli 200.000 euroa. Hankinta sitoo tilaajaa vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja hankinnasta on allekirjoitettu kirjallinen hankintasopimus.

 

Itä-Savon kuntayhtymän hankinnat, joiden vaikutus ulottuu hyvinvointialueelle,  tulee hyväksyttää Etelä-Savon hyvinvointialueella aluehallituksen päätöksen 25.5.2022 §70 mukaisesti. Hyvinvointialuejohtaja voi myöntää hyväksynnän.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää käynnistää ikääntyneiden palveluasumisen tarjouskilpailun, mikäli hyvinvointialuejohtaja hyväksyy hankinnan. 

Sopimuskauden arvioitu aloitusajankohta on 1.1.2023.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Marika Huupponen, puh. 044 417 5050 ja va. hallintojohtaja Minna Marjakangas,

p. 044 417 3951 sekä esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa