Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 30.08.2022/Pykälä 86

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Perusterveydenhuollon tulosaluejohtajan ja perusterveydenhuollon johtavan ylilääkärin tehtäväjärjestelyt 1.9.2022 lukien

553/01.01.00.00/2022

 

30.08.2022 § 86  

Kuntayhtymähallitus

Kuntayhtymähallitus on 29.3.2022 (§ 39) myöntänyt eron perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri Veikko Karvaselle.

 

Perusterveydenhuollon johtavan ylilääkärin tehtävää hoitaa Veikko Karvasen vuosiloma-ajan 27.5.-31.8.2022 ylilääkäri Esa Ruuskanen. Tämän määräajan päättyessä perusterveydenhuollon johtavan ylilääkärin tehtävien hoitaminen määritellään uudelleen.

 

Perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri on toiminut myös pe­rus­ter­vey­den­huol­lon tulosaluejohtajana.

 

Perusterveydenhuollon tulosaluejohtajan tehtäviä on hoitanut Veikko Karvasen vuosiloma-ajalla 27.5.-31.8.2022 ylihoitaja Mari Teittinen kuntayhtymäjohtajan päätöksellä 3/2022.             

Hallintosääntö 28 § Palvelussuhteeseen ottaminen ja palkan määrääminen

Yhtymävaltuusto valitsee kuntayhtymäjohtajan. Kuntayhtymähallitus päättää kuntayhtymäjohtajan enintään kaksitoista (12) kuukautta kestävästä virkavapaasta ja sijaistuksesta. Pidemmästä virkavapaasta ja sijaistuksesta päättää yhtymävaltuusto.

 

Kuntayhtymähallitus päättää perusterveydenhuollon johtavan ylilääkärin, hallintoylihoitajan, tulosaluejohtajan sekä hallintojohtajan virkaan ottamisesta ja avoimen viran hoidosta ja yli kaksitoista (12) kuukautta kestävästä virkavapaasta ja sijaistuksesta.

 

Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt tai vastaavat ja sosiaalipalvelujen tulosalueella toimivat päälliköt tai vastaavat, hallintoylihoitaja ja ylihoitaja päättävät kukin alaisensa henkilöstön valinnasta ja niiden sijaisista.

 

Valinnasta päättävä viranomainen päättää samalla palkkauksesta. Palkanmääräytymisen tulee perustua kuntayhtymässä käytettävään tehtävän vaativuuden arviointiin. Palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan tehtävään soveltuvaa virka- ja työehtosopimusta. Harkinnanvaraisista palkankorotuksista ja henkilökohtaisista lisistä päättää kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto. Työn vaativuuden arvioinnin periaattein määritellyistä lisävastuupalkkioista ja tehtäväsiirtoihin perustuvista lisävastuista sekä paikallisilla sopimuksilla ratkaistuista palkanosista päättää valitseva viranomainen neuvoteltuaan henkilöstöasioista vastaavan viranhaltijan kanssa.

 

Henkilöstöasioista vastaava viranhaltija tai kuntayhtymäjohtajan määräämä muu viranhaltija neuvottelee, päättää ja allekirjoittaa paikalliset virka- ja työehtosopimukset ja valvoo niiden noudattamista.

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että perusterveydenhuollon tulosaluejohtajan               avoimen viran hoitajana toimii 1.9.-31.12.2022 ylihoitaja Mari Teittinen.

 Lisäksi kuntayhtymähallitus päättää, että perusterveydenhuollon johtavan               ylilääkärin tehtäviä hoitaa 1.9.-31.12.2022 va. avoterveydenhuollon ylilääkäri
 Eija Huttunen.
 

Päätös Merkittiin, että Mari Teittinen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

 Tiedoksi

 Mari Teittinen

 Eija Huttunen

 ky-johtoryhmä

 Monetra (palkat/ostolaskut)

 pth:n ylilääkärit / typ:t

 kirjaamo / Sirpa Taskinen /intranet

 hankintatoimi

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi,

p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa