Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 30.08.2022/Pykälä 81

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Autoklaavien hankinta

767/02.08.00.00/2021

 

 

30.08.2022 § 81  

Kuntayhtymähallitus

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun välinehuoltokeskuksen käyttöön hankittavista autoklaaveista kaksi (2) kpl, sähkötoimisista syöttövaunuista kaksi (2) kpl, purkupöydistä kaksi (2) kpl ja sähkötoimisista siirtovaunuista kaksi (2) kpl.

 

Hankintaan sisältyi optiot kolmannesta tarjouspyynnön ehtojen mukaisesta autoklaavista (sama laitekokonaisuus) sekä takuuajan jälkeisestä ylläpitohuoltosopimuksesta.

 

Hankinta on arvoltaan EU-kynnysarvon ylittävä tavarahankinta ja hankinnasta on julkaistu EU-hankintailmoitus 24.5.2022 HILMA-ilmoituskanavassa ja EU:n virallisessa lehdessä. Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä.

 

Määräaikaan 23.6.2022 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät Clinichem OY Ltd, Getinge Finland Oy, Kaiko Oy, KWC Nordics Oy ja Miele Oy. Saapuneet tarjoukset avattiin ja avauksesta laadittiin avauspöytäkirja.

 

Kaikki tarjoajat vakuuttivat tarjouksensa ESPD-lomakkeella, ettei niitä rasita hankintalain 80 §:n ja 81 §:n mukaiset tarjoajan poissulkemisperusteet ja että ne täyttävät hankintayksikön asettamat tarjoajan soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajien antamat vakuutukset toimivat alustavana näyttönä vaatimusten täyttymisestä. Varsinaiset asiakirjat tarkastetaan voittaneelta tarjoajalta.

 

Tarjousten tarjouspyynnön vaatimuksen mukaisuuden tarkastamisessa todettiin, että Clinichem OY Ltd:n, KWC Nordics Oy:n ja Miele Oy:n tarjoukset eivät täytä tarjouspyynnössä asetettua ehdotonta vaatimusta siitä, että tarjoajan oli tutustuttava tarjousaikana tilaan (Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna), johon autoklaavit tullaan sijoittamaan ja varmistettava paikan päällä tilan riittävyys. Kohteeseen tutustuminen tuli tapahtua viikkojen 21-23 aikana (ma-pe). Tämän vuoksi Clinichem OY Ltd:n, KWC Nordics Oy:n ja Miele Oy:n tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vaatimuksen vastaisina.

 

Tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus huomioiden: Elinkaarihinta (max.70 pistettä), johon oli laskettu yhden laitekokonaisuuden kokonaishinta ja ylläpitohuoltosopimuksen vuosihinta kuudelta (6) vuodelta laskettuna minimitakuuajan (2 vuotta) jälkeiseltä ajalta. Laadullisten ominaisuuksien vertailuperusteet (max.30 pistettä) käyvät ilmi tarjousvertailusta.

 

Tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Getinge Finland Oy.

 

Tarjousvertailu lähetetään päätöksentekijöiden käyttöön.

 

Kuntayhtymähallitus päättää hankinnasta, mikäli sopimuksen arvo on yli 200.000 euroa.

 

Hankinta sitoo tilaajaa vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja hankinnasta on allekirjoitettu kirjallinen hankintasopimus.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että välinehuoltokeskuksen käyttöön hankittavat autoklaavit Getinge GSS67H13A2 kaksi (2) kpl, sähkötoimiset syöttövaunut kaksi (2) kpl, purkupöydät kaksi (2) kpl ja sähkötoimiset siirtovaunut kaksi (2) kpl hankitaan tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Getinge Finland Oy:ltä.

Hankittavien laitekokonaisuuksien hinta on 324 926,00 euroa (alv 0 %).
Clinichem OY Ltd:n, KWC Nordics Oy:n ja Miele Oy:n tarjoukset suljetaan pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vaatimuksen vastaisena.

Optioiden käytöstä päätetään myöhemmin erikseen.

Sairaanhoitopiiri pidättää oikeuden tarjouspyynnön mukaisesti valita laitekokonaisuuksille sopivimman huoltosopimusmuodon takuuajan jälkeen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 

 Tiedoksi

 tarjouksen jättäneet

 sairaalainsinööri Unto Tolvanen

 

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, sairaalainsinööri Unto Tolvanen, puh. 044 417 3235 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa