Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 30.08.2022/Pykälä 82

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuhinnaston muutos

946/02.02.00/2021

 

30.08.2022 § 82

Kuntayhtymähallitus

Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt 16.12.2021 § 175 vuoden 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä 29.3.2022 § 34 asiakasmaksuihin tehdyt muutokset ja lisäykset.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuhinnastoa on tarve päivittää uudelleen, jotta mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluasumisen asiakasmaksuja voidaan ryhtyä perimään nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesti (1201/2020). Nykyinen asiakasmaksukriteeristö ei mahdollista tavallisen palveluasumisen asiakasmaksujen perintää. Lisäksi muutoksen tavoitteena on yhdenmukaistaa mielenterveyskuntoutujien palveluasumismaksukäytäntöjä hyvinvointialueella.

 

Palveluasumisen kriteerit on määritelty mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen hankinnan yhteydessä (kuntayhtymähallitus 26.10.2021 § 223).

 

Sosterin asiakasmaksuhinnastoa muutetaan kohdan 5.11 (Mielenterveys- ja päihdepalvelut) osalta liitteenä olevan asiakasmaksuhinnaston mukaisesti.

 

Palveluasumiseen sovelletaan asiakasmaksuhinnaston kohdan 5.8.1. ja asiakasmaksulain 10e § mukaista jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun ja pitkäaikaisen asumispalvelun kuukausimaksutaulukkoa. Asiakkaat tarvitsevat vuorokauden aikana säännöllisesti ja toistuvasti palveluita, jolloin asiakasmaksulakitaulukon mukainen tuntimää38 h/kk pääsääntöisesti ylittyy.  Asukkaiden maksun määräämiseksi noudatetaan maksutaulukosta palvelua yli 38 h/kk. Tällöin asiakkaan bruttotuloista vähennysten jälkeen huomioidaan 35 % asiakasmaksun perusteeksi. Asiakkaalle tulee jäädä käyttövaraa vuonna 2022 vähintään 167 €/kk asiakasmaksulain § 7 c mukaisesti.

 

Palveluasumisen asiakkailta, joille Sosteri ostaa hoivan lisäksi myös täysihoitoateriat, peritään tukipalveluna kuukausittain kiinteä ateriapalvelumaksu 445 €/kk. Aiemmin ateriahintoja on laskettu päiväkohtaisesti, jolloin ateriamaksu on voinut olla enintään 18,30 e/vrk. Päiväkohtaiset ateriahinnat voivat vaihdella asukkaiden läsnäolopäivien mukaan. Suhteessa päiväkohtainen ateriahinnan laskeminen kuukausittain on työläämpää kuin siitä saatava hyöty. Kiinteät ateria- ja tukipalvelumaksut sekä kiinteä ateriavähennys mahdollistavat asiakasmaksun määrittämisen pidemmälle ajanjaksolle.

 

Niille palveluasumisen asiakkaille, jotka maksavat ateriansa itse, vähennetään kiinteä ateriamaksuvähennys asiakasmaksulaskelmassa.

 

Tavallisen palveluasumisen tukimaksu 25 e/kk peritään jatkossa kaikilta palveluasumisen asiakkailta. Tukimaksuun sisältyy tukipalveluina järjestettäviä ja/tai asumispalveluun liittyviä vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalveluita sekä esim. osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita.

 

Asiakasmaksuja aletaan periä palveluasumisesta 1.9.2022 alkaen.

 

 

 

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus hyväksyy vuoden 2022 sosiaali- ja terveydenhullon asiakasmaksuihin tehdyt muutokset ja lisäykset liitteen mukaisesti.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 

 Tiedoksi

 vs. johtava sosiaalityöntekijä Elina Ruuttanen

 palvelupäällikkö Sirpa Taskinen

 

 

 

 Lisätietoja antaa asian valmistelija, va. sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Marika Huupponen, p. 044 417 5050 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi,

 p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa