Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 30.08.2022/Pykälä 85

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Ikäihmisten sosiaali- ja palveluohjauksen palveluohjaajan toimen muuttaminen viraksi

779/01.01.00.00/2022

 

 

30.08.2022 § 85  

Kuntayhtymähallitus

Ikäihmisten sosiaali- ja palveluohjauksen palveluohjaaja jää eläkkeelle 1.11.2022 (kustannuspaikka 8249). Tehtävän täyttölupamenettelyn yhteydessä on havaittu, että tehtävän hoidon kannalta palveluohjaajan toimen muuttaminen viraksi olisi tarpeellista asiakastyön sujuvuuden takaamiseksi. Palveluohjaajat  eivät ole virassa, eikä he näin ollen voi tehdä sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista annetun lain edellyttämiä päätöksiä.

 

Palveluohjaukseen on siirtynyt paljon asiakaspäätöksien tekemistä, joka edellyttää virkatehtävää. Samoin hyvinvointialueen valmistelussa on ollut vallalla linjaus, jossa palveluohjauksen viranhaltijat tekevät asiakaspäätöksiä.  Sosterissa ko. päätöksenteko on aiemmin ohjattu esihenkilöille / palvelupäälliköille. Muutoksen myötä vastavuoroisesti päätöksentekoa jää muualta pois (esimerkiksi kotihoidon esihenkilöt).

 

Voimassaolevan hallintosäännön 6 Luku Toimivalta henkilöstöasioissa

24 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen

"Kuntayhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Työsopimussuhteisten tehtävien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä nimikkeen muuttamisesta päättää vastuualueen tulosaluejohtaja."

25 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi

Kuntayhtymähallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työ­suh­teek­si.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että ikäihmisten sosiaali- ja palveluohjauksen palveluohjaajan toimi muutetaan palveluohjaajan viraksi (vakanssinumero 170 513, kustannuspaikka 8249) 1.11.2022 lukien.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 

 Tiedoksi

 Niina Laakkonen

 Monetra

 Tiina Kärkkäinen

 

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, va. sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Marika Huupponen, puh. 050 417 5050 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa