Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveydenhuoltojaosto
Pöytäkirja 23.09.2022/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Alueen ympäristöterveydenhuollon järjestelyt 1.1.2023 alkaen

366/00.01.02.02/2022

 

 

Ympäristöterveydenhuoltojaosto 25.03.2022 § 6 

 

 

 

Sosteri on järjestänyt terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän eli ympäristöterveydenhuollon kokonaisuuden palvelut 15 vuoden ajan Savonlinnan, Enonkosken, Juvan, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan alueille. Uusien hyvinvointialueiden aloittaessa 1.1.2023 ja nykymuotoisten sairaanhoitopiirien palveluiden loppuessa, täytyy alueen ympäristöterveydenhuollon palveluitakin järjestää uusiksi. Lainsäädäntö olisi mahdollistanut myös ympäristöterveydenhuollon palveluiden siirtämisen hyvinvointialueelle, mikäli kaikki hyvinvointialueen kunnat olisivat niin päättäneet, mutta tällä kertaa se ei Etelä-Savossa toteutunut. Tämän seurauksena ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu palautuu kunnille ja täytyy järjestellä uusiksi.

 

Alueen kuntien edustajat ovat neuvotelleet ympäristöterveydenhuollon palveluiden toimivasta ja asiakkaita parhaiten palvelevasta järjestämistavasta. Neuvottelujen perusteella on yhteisesti sovittu jatkovalmisteluun esitys vastuukuntamallista, jossa vastuukuntana toimisi Savonlinna. Vastuukuntamallissa kunnat voivat sopia, että tehtävä annetaan toisen kunnan (ns. vastuukunta) hoidettavaksi yhden tai useamman kunnan puolesta. Näin toimien toiminta-alue, toiminnot ja henkilöstö säilyisivät valmisteltavassa mallissa ennallaan. Kuntien päätettäväksi asia pyritään valmisteltavan jo ennen kesää, jotta välttämättömiin käytännön tukitoimenpiteisiin, kuten tietohallinnon ja arkistoinnin vaatimiin muutostöihin jäisi riittävästi aikaa.

 

Sosterissa on myös jo aloitettu yhteistoimintaneuvottelut koskien koko ympäristöterveydenhuollon henkilöstön liikkeenluovutusta Savonlinnan kaupungille. Yhteistoimintaneuvottelut käynnistettiin 16.3.2022.

 

Ympäristöterveydenhuollon palvelujen siirtyminen hyvinvointialueeseen on seuraavan kerran mahdollista aikaisintaan vuonna 2026.

 

 

 Päätösehdotus:

 

 Ympäristöterveydenhuoltojaosto merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi.

 

 Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti.

 

  

 

 

 

 Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijäterveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, p. 044 775 4752

 

17.06.2022 § 12  

Ympäristöterveydenhuoltojaosto

 

Savonlinnan kaupunginhallitus on 11.4.2022 (§ 133) päättänyt kuulla Enonkosken, Juvan, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntaa ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä vastuukuntamallin mukaisesti laaditun yhteistoimintasopimusluonnoksen sekä Savonlinnan kaupungin ympäristöterveydenhuollon osalta uudistetun hallintosääntömääräysluonnoksen muutosesityksen osalta.

 

Annetuissa lausunnoissa kunnilla ei ollut huomautettavaa esitetyistä sopimus- ja sääntöluonnoksista.

 

Savonlinnan kaupunginhallitus on päättänyt 23.5.2022 (§ 192), että kaupunginhallitus esittää valtuustolle ympäristöterveydenhuollon vastuukuntamallin hyväksymistä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti siten, että jäsenkuntien yhteinen toimielin rakennus- ja ympäristölautakunnan jaosto eli ympäristöterveydenhuoltojaosto aloittaisi toimintansa 1.1.2023 ja hallintosäännön muuttamista siten, että hallintosäännön uudeksi 8 §:ksi tulee ympäristöterveydenhuollon järjestämistä koskevat hallintosääntömääräykset. Edelleen hallitus päätti esittää valtuustolle Sosterin ympäristöterveydenhuollon toiminnan ja siihen kuuluvan henkilöstön siirtymisen Savonlinnan kaupungille laaditun liikkeenluovutussopimuksen mukaisesti. Hallitus päätti esittää vielä myös valtuustolle, että se valtuuttaisi samalla kaupunginhallituksen tai sen määräämän viranhaltijan tekemään sopimuksiin teknisluonteisia muutoksia. Asia on esityslistalla Savonlinnan kaupunginvaltuuston kokoukseen 13.6.2022 (§ 38).

 

Lopullinen yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen vaatii vielä Enonkosken, Juvan, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnanhallituksien ja edelleen valtuustojen hyväksymistä.

 

 

Päätösehdotus Ympäristöterveydenhuoltojaosto merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijäterveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, p. 044 775 4752

 

 

 

 

 

 

 

23.09.2022 § 18  

Ympäristöterveydenhuoltojaosto

Ympäristöterveydenhuollon siirto Sosterilta Savonlinnan kaupungin vastuulle etenee.

 

Savonlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan 13.6.2022 tekemällään päätöksellä § 38 ympäristöterveydenhuollon järjestämisen vastuukuntamallina 1.1.2023 lukien. Vastuukuntamallin mukaisena yhteisenä toimielimenä toimii Savonlinnan kaupungin organisaatioon kuuluva ympäristöterveydenhuoltojaosto, johon nimetään jäsenet siten, että Savonlinna 3 jäsentä, Rantasalmi 1 jäsen, Sulkava 1 jäsen, Enonkoski 1 jäsen, Juva 1 jäsen ja Puumala 1 jäsen. Savonlinnan kaupunginhallitus on 22.8.2022, §258 päättänyt pyytää yhteistoiminta-alueen kuntia nimeämään edustajansa ympäristöterveydenhuoltojaostoon.

 

Käytännön tasolla nyt parhaillaan on vireillä työntekijöiden tila-asiat, atk- ja puhelinlaitteiden tilaukset, alustavat ohjelmistoasennukset sekä terveysvalvonnan laskutusliittymän yhteensovittaminen Savonlinnan järjestelmän kanssa.

 

Selvitettäviä asiakokonaisuuksia on vielä mm. viranhaltijoiden toiminnan kannalta oleellisten delegointien, maksutaksojen ja valvontasuunnitelmien hyväksymisprotokollat ja näihin odotetaan vastuuministeriöiden ja keskusvirastojen linjauksia. Samoin epidemiaselvitystyöryhmän nimeäminen heti 2023 alkuun on epäselvää. Lisäksi tehtävää riittää vielä mm. tulevan talousarvion ja henkilöstösiirron parissa.

 

 

Päätösehdotus Ympäristöterveydenhuoltojaosto merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijäterveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, p. 044 775 4752

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa