Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveydenhuoltojaosto
Pöytäkirja 23.09.2022/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Ympäristöterveydenhuoltojaostolle tiedoksi saatettavat asiat

 

23.09.2022 § 19  

Ympäristöterveydenhuoltojaosto

 

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

. Päätös asiaan 10.6.2022 (Dnro 359/03.04.04.04.24/2022), jossa asiakas valitti valvontaeläinlääkäreiden tekemästä päätöksestä. Päätöksessä valvontaeläinlääkärit olivat eläinsuojelulain 44 §:n nojalla päättäneet, että valvontaeläinlääkäreiden tilapäishoitoon otettuja kahta kissaa ei palauteta valittajalle, vaan kissat luovutetaan tulevia hoitokuluja vastaan eteenpäin luotettavalle taholle.

I-S HaO hylkäsi valituksen ja valvontaeläinlääkäreiden päätös jäi voimaan.

 

. Päätös asiaan 24.8.2022 (Dnro 1125/03.04.04.04.24/2022), jossa asiakas valitti valvontaeläinlääkäreiden tekemästä päätöksestä. Päätöksessä valvontaeläinlääkärit olivat eläinsuojelulain 44 §:n 44 §:n mukaisena kiireellisenä toimenpiteenä päättäneet, että lypsylehmät ja kaksi sonnia toimitetaan teuraaksi. Vasikat ja noin vuoden ikäiset naudat annetaan eteenpäin niistä kertyviä kuljetuskustannuksia vastaan.

I-S HaO kumosi valituksenalaisen päätöksen. I-S HaO:n päätöksestä ei ole syytä valittaa eteenpäin ja valvontaeläinlääkäri tekee asiaan liittyn uuden hallintopäätöksen.

 

Paikallinen eläinlääkäritilanne:

Eläinlääkinnässä kaikki eläinlääkäreiden virat ovat täytettyinä, mutta praktikkoeläinlääkäreiden erilaisista hyväksytyistä syistä johtuvien pidempien ja lyhyempien poissaolojen paikkaamisessa on ollut viime aikoina haasteita kesäkausia lukuun ottamatta. Eläinlääkintähuollon henkilöstövajeen ennustetaan jatkuvan ainakin kesään 2023 asti. Kunnallisen eläinlääkinnän toiminnan luonteesta johtuen (mm. päivystysvelvoite 24/7) tilanne on haastava muun muassa eläinlääkäreiden jaksamisen ja lakisääteisten palveluiden turvaamisen kannalta. Ongelma on osin valtakunnallinen ja koskettaa sekä julkista että yksityistä sektoria.

Tilanteet eläinlääkinnässä muuttuvat hyvinkin nopeasti ja käytettävät keinot mm. lyhyiden poissaolojen sijaisten tai päivystäjien pikaiseksi rekrytoimiseksi ovat melko suppeat. Paikallisen eläinlääkärivajeen korjaaminen ja lakisääteisten palvelujen turvaaminen saattaakin vaatia uutta ajattelutapaa sekä uusia keinoja.

Uusi eläinlääkintähuoltolaki on eduskunnan käsittelyssä syksyllä 2022. Lakiehdotuksen mukaan kunnallisten eläinlääkäripalveluiden järjestämistapa tulisi joiltain osin muuttumaan, mutta ympärivuorokautisen kiireellisen eläinlääkäriavun järjestäminen olisi jäämässä edelleen kuntien vastuulle. Lain arvioitu voimaantuloaika on 1.1.2024.

 

Päätösehdotus Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi edellä mainitut asiat.

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen p. 044 775 4752.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa