Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 25.10.2022/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Vastaavan sairaanhoitajan (vakanssinro 63060) virkanimikkeen muuttaminen palveluohjaajan viraksi 1.11.2022 alkaen

1035/01.01.00.00/2022

 

25.10.2022 § 109  

Kuntayhtymähallitus

Kuntayhtymähallitukselle esitetään, että vastaavan sairaanhoitajan virka (vakanssinro 63060) muutetaan 1.11.2022 alkaen palveluohjaajan viraksi.

 

Hallintosäännön (1.1.2020, luku 6, §24) mukaan kuntayhtymähallitus päättää   virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.

 

Vastaava sairaanhoitajan (vakanssinumero 63060 ja kustannuspaikka 8201) kanssa on käyty keskustelu (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304, §24) vastaavan sairaanhoitajan viran muuttamisesta palveluohjaajan viraksi ja siirtymisestä ikäihmisten sosiaali- ja palveluohjauksen yksikköön (8249). Viranhaltija on antanut tehtävään suostumuksensa.

 

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 24 §:n mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.

Palveluohjaajan  työtehtävänä olisi SAS-hoitajan työparina työskentely asiakkaiden ja potilaiden sijoittelussa, sekä asumispalvelupaikkojen järjestelyssä päätöksenteon valmisteluineen. Viranhaltija täyttää SAS-hoitajalle määritellyt kelpoisuusehdot ja on jo esittänyt jo aiemmin kiinnostusta ko tehtävän hoitamiseksi. SAS- hoitajan tehtävät ovat muuttuneet kuluvana vuonna merkittävästi ja ovat muuttumassa edelleen hyvinvoinvialueelle siirryttäessä. Sijoittelua tehdään nyt omien yksiköiden lisäksi yksityisien palveluntarjoajien (kuten Kruunupuisto) paikkoihin jatkokuntoutukseen ja tämän lisäksi lähialueiden terveysasemien yksiköihin. SAS-hoitajan työn luonne on muuttunut merkittävästi ja työtehtävät ovat lisääntyneet niin, että yksi työntekijä ei pysty menestyksellisesti suoriutumaan työstä. Määräaikainen resurssien lisääminen ei takaa pysyvyyttä toiminnassa. Viranhaltijan työaikamuoto säilyy jaksotyönä ja työ tehdään edelleen päivätyönä. Palkkaus säilyy ennallaan (hinnoittelu molemmissa ollut 01HOI030).

 

Hyvinvointialueella asiakkaiden tarkoituksen mukaisen hoitopaikan ja palveluiden järjestelyn turvaamiseksi SAS-toimintaa valmistellaan osaltaan tukemaan tätä toimintaa. Saumattomat hoitoketjut vaativat viiveetöntä SAS (suunnittele, arvioi, sijoita) toimintaa. Tehdyn selvityksen mukaan tilapäiset muut ratkaisut eivät tule kyseeseen riittävän tehokkaan SAS-toiminnan turvaamiseksi.

                   

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että vastaavan sairaanhoitajan virka muutetaan palveluohjaajan viraksi (vakanssinumero 63060).

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 Tiedoksi

 ikäihmisten palvelujen johtaja Niina Laakkonen

 HR asiantuntija Tiina Kärkkäinen

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Marika Huupponen, puh. 044 417 5050 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa