Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 25.10.2022/Pykälä 110

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Lastensuojelun sosiaaliohjaajan viran perustaminen jälkihuoltoon

1036/01.01.00.00/2022

 

25.10.2022 § 110  

Kuntayhtymähallitus

Kuntayhtymähallitukselle esitetään, että lastensuojelun kustannnuspaikalle 8410 perustetaan sijais- ja jälkihuollon sosiaaliohjaajan virka (vakanssinumero 170514).

 

Hallintosäännön (1.1.2020, luku 6, §24) mukaan kuntayhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on ollut valtakunnallisesti haastavaa, ja tämä näkyy myös Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella erityisesti sijaishuollossa Savonlinnan ja Enonkosken alueella.

 

Lastensuojelun asiakasmääriä koskeva asiakasmitoituslain mukaan lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on nimettävä hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä (lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä). Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 30 lasta asiakkaanaan (22.12.2021/1276). Vuoden 2024 alusta asiakasmitoitus sallii enintään 30 asiakasta vastuusosiaalityöntekijää kohden.

 

Laki lastensuojelusta 75 § määrittää kunnalle / hyvinvointialueelle velvollisuuden järjestää asiakkaalle jälkihuollon palveluja sijaishuollon päättymisen sekä yli puolen vuoden yhtäjaksoisen avohuollon sijoituksen jälkeen.  Jälkihuollon kestoa ja ikärajaa on nostettu lainsäädändäntömuutoksella (12.4.2019/542) vuoden 2020 alusta lukien ja velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy, kun nuori täyttää 25 vuotta.  Lakimuutos on lisännyt Itä-Savon sairaanhoitopiirin jälkihuollon asiakkuudessa olevien asiakkaiden määrää sekä tukitoimien tarvetta. Jälkihuollon asiakasmäärän arvioidaan nousevan lähivuodet 10 - 15 asiakkaalla vuosittain. Savonlinnan ja Enonkosken sijaishuollossa oli syyskuussa 2022  72 asiakkuutta ja jälkihuollossa 56 asiakkuutta, yhteensä 128 asiakasta. Näistä asiakkuuksista vastaavassa tiimissä on neljä sosiaalityöntekijän virkavakanssia, joista avoimena tällä hetkellä kaksi.

Lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon asiakastyötä tekevien sosiaalityöntekijöiden käytännön työtaakkaa voidaan nykyisessä vaikeassa rekrytointitilanteessa helpottaa perustamalla sijais- ja jälkihuoltoon sosiaaliohjaajan virka. Sosiaaliohjaajan virkatehtävien on määrä painottua jälkihuoltoon.

Laki ei säädä sosiaaliohjaajien määrää lastensuojelussa. Jälkihuollon työtehtäviä on kuitenkin mahdollista jakaa sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan kesken siten, että sosiaalityöntekijöiden työpanosta kohdennetaan laissa määrättyjen tehtävien, kuten asiakassuunnitelmien tekemiseen, ja sosiaaliohjaaja voi toimia asiakkaiden omatyöntekijänä sekä myöntää taloudellista tukea sekä lakisääteisiä itsenäistymisvaroja, joita kuntayhtymä on kerryttänyt kaikille sijaishuollon asiakkaalle LsL 77 § mukaisesti. Itsenäistymisvarojen käytöstä tehdään suunnitelma ja niitä voidaan maksaa asiakkaalle erillisellä päätöksellä, kuitenkin viimeistään 25 ikävuoteen mennessä.

Jälkihuollon sosiaaliohjaajan tehtävän hoito edellyttää julkisen vallan käyttöä    (itsenäistymisvaroista ja taloudellisesta tuesta päättäminen), mikä puolestaan edellyttää virkasuhdetta.

 

Sosiaaliohjaajan palkkaus on hinnoittelukohdan 02SOS050 mukainen. Sosiaaliohjaajan palkkakulut kohdennetaan kustannuspaikalle 8410.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää perustaa sosiaaliohjaajan viran lastensuojeluun (kustannuspaikka 8410, lastensuojelun sosiaalityö, vakanssinumero 170514).

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 Tiedoksi

 johtava sosiaalityöntekijä Tiina Stranden

 HR asiantuntija Tiina Kärkkäinen 

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Marika Huupponen, puh. 044 417 5050 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa