Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 25.10.2022/Pykälä 102

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

ISLAB liikelaitoskuntayhtymän purkaminen osana toiminnan järjestelyä uudeksi hyvinvointiyhtymäksi

1679/00.04.01/2021

 

25.10.2022 § 102  

Kuntayhtymähallitus

 

Sote-uudistusta koskevan lainsäädännön vuoksi ISLAB liikelaitoskuntayhtymän toimintaa ei voida jatkaa nykyisessä liikelaitoskuntayhtymämuodossa, vaan toiminta tulee uudelleenorganisoida. Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet ovat päättäneet jatkaa ISLABin toimintaa muuttumattomana hyvinvointiyhtymämuodossa (ISLAB hyvinvointiyhtymä).

 

Toiminnan uudelleenjärjestely toteutetaan teknisesti kolmessa osassa ns. sekuntitransaktiona vuodenvaihteessa 2022-2023 niin, että käytännön toiminta jatkuu entisellään:

  1. liikelaitoskuntayhtymä puretaan ja toiminta siirretään jako-osuuksina sairaanhoitopiireille
  2. voimaanpanolain (616/2021) 20 § mukaan toiminta siirtyy yleisseuraantona hyvinvointialueille
  3. hyvinvointialueiden sopimukseen perustuva toiminta siirretään hyvinvointialueilta perustettuun ISLAB hyvinvointiyhtymään

 

Nykyinen liikelaitoskuntayhtymän y-tunnus säilyy entisellään toimintaa jatkavalla hyvinvointiyhtymällä. Omaisuuden ja sitoumusten sekä henkilöstön siirtymisestä osana edellä kuvattua kokonaisjärjestelyä sovitaan tarkemmin erillisissä sopimuksissa.

 

Kuntalain 56 §:n mukaan kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamisesta sovitaan kuntayhtymän perussopimuksessa. ISLABin perussopimuksen 25 §:n mukaisesti liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta päättävät perustajayhteisöjen valtuustot tai niitä vastaavat tahot, joille omistus mahdollisesti on siirretty.

 

Liikelaitoskuntayhtymä on valmistellut liikelaitoskuntayhtymän purkusopimusta yhteistyössä jäsentensä kanssa mm. hyvinvointiyhtymän valmistelun ohjausryhmässä, liikelaitoskuntayhtymän johtokunnassa sekä hyvinvointiyhtymän hallituksessa.

 

Perussopimuksen 3 § mukainen "muu yhteisö" Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä on liikelaitoskuntayhtymän purkumenettelyn sujuvan läpiviennin vuoksi eronnut Liikelaitoskuntayhtymästä perussopimuksen 7 §:n ja päätöksensä (Yvalt 30.09.2022 § 26) mukaisesti ja ero tulee voimaan 30.11.2022.

 

Perussopimuksen 25 §:n mukaisesti liikelaitoskuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenille jäsenosuuksien suhteessa tarkemmin seuraavasti: jos loppuselvityksen yhteydessä on jaettavaa kertynyttä ylijäämää, joka on kertynyt ennen uusien jäsenten liittymistä, tämä ylijäämä jaetaan ensimmäisenä perustajayhteisöjen kesken niiden jäsenosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenet ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.

 

Liikelaitoskuntayhtymä puretaan purkusopimuksella, jossa jäsenkuntayhtymät sopivat liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta per 31.12.2022 klo 23.59 siten, että purkautuvan liikelaitoskuntayhtymän loppuselvityksen purkuhetken mukainen nettojako-osuus jaetaan jäsenille niiden jäsenosuuksien mukaisissa suhteissa. Osuudet siirtyvät hyvinvointialueille yllä kuvatusti voimaanpanolain mukaisella yleisseuraannolla 1.1.2023 klo 00.00 ja sieltä edelleen erilliseen hyvinvointialueiden sopimukseen perustuen toimintaa jatkavaan ISLAB hyvinvointiyhtymään.

 

Purkusopimuksen mukaisesti liikelaitoskuntayhtymän viimeinen tilinpäätös per 31.12.2022 klo 23.59 valmistellaan liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan toimesta ja annetaan Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon   hyvinvointialueiden ja niiden aluehallituksille tilinpäätöksen laadintaa varten.  Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös hyväksytään kullakin hyvinvointialueella 30.6.2023 mennessä. Tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja kuntayhtymän johtajalle päättävät jäsenten valtuustot, eli tässä tilanteessa niiden vastuut vastaanottaneet hyvinvointialueiden aluevaltuustot. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan toimikautta jatketaan tilinpäätöksen laadinnan ajaksi. Johtokunta tai määräämänsä valtuutetaan jäsenkuntien toimesta ryhtymään purkamisen johdosta kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin. Purkusopimuksen mukaisesti jäsenkuntayhtymät sopivat, että liikelaitoskuntayhtymän johtokunta ja tarkastuslautakunta ovat purkautumisen jälkeen tarvittavan ajan osana Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän [ts. sen vastuut vastaanottaneen Pohjois-Savon hyvinvointialueen] organisaatiota (kustannuksista vastaa liikelaitoskuntayhtymä).

 

Purkusopimus on liitteenä. Purkusopimuksen liitteessä 1 esitetään ISLABin taseen toteutuma 30.9.2022, vuoden 2022 tilinpäätösennuste sekä peruspääoman jako-osuudet. Käytännössä lopulliset jako-osuudet tiedetään tilinpäätöksen 2022 valmistuttua.

 

Purkusopimusta koskeva lopullinen päätös on tarkoitettu kuntalain 143 §:n nojalla pantavaksi täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy ISLAB liikelaitoskuntayhtymän purkamisen liitteenä esitetyn purkusopimuksen mukaisesti, päättää sopimusasiakirjan allekirjoittajista, ja valtuuttaa heidät hyväksymään sopimukseen vielä tarvittavat pienet tekniset korjaukset.

Purkusopimuksen täytäntöönpano tapahtuu sopimusasiakirjan allekirjoituksella.

Pykälä esitetään tarkastettavaksi heti kokouksessa.

 

Päätös Yhtymähallituksen puheenjohtaja Reima Härkönen totesi olevansa esteellinen (yhteisöjääviys) ja poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana toimi tämän asian kohdalla yhtymähallituksen
I-varapuheenjohtaja Aila Makkonen.

Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi,

p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa