Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 25.10.2022/Pykälä 105

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Suomen keskinäisen potilasvakuutusyhtiön ehdotus liittymisestä yhtiöön

1110/02.08.00.00/2022

 

25.10.2022 § 105  

Kuntayhtymähallitus

Potilasvakuutus on pakollinen lakisääteinen vahinkovakuutus, jonka tarkoituksena on antaa kattava vakuutusturva Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen potilasvahingoksi katsottavan henkilövakuutuksen varalta. Potilasvakuutuksesta maksettavat korvaukset perustuvat lakiin.

 

Suomen keskinäinen potilasvakuutusyhtiö on yliopistosairaanhoitopiirien kuntayhtymien omistama keskinäinen vakuutusyhtiö, jonka tehtävänä on turvata omistajiensa potilasvahinkoriskit. Yhtiön toiminta alkoi tammikuussa 2021. Vakuutuksenottajina ovat kaikki Suomen viisi yliopistosairaanhoitopiiriä. Vakuutettuja ovat tällä hetkellä yliopistosairaanhoitopiirien omistajakunnat ja niiden alueilla toimivat muut julkisen terveydenhuollon yksiköt. Yhtiön toimintaa on ollut tarkoitus 1.1.2022 alkaen laajentaa kattamaan myös muita sairaanhoitopiirejä.

 

Muut sairaanhoitopiirit jäsenkuntineen voivat liittyä Potilasvakuutusyhtiön asiakkaiksi vakuutettuina, mikä tarkoittaa sitä, että vakuutusturva on osa erityisvastuualueen yliopistosairaanhoitopiirin vakuutussopimusta.

Keskinäinen potilasvakuutusyhtiö on esittänyt KYS erva-alueen muille sairaanhoitopiireille liittymistä yhtiön osakkaaksi vuoden 2022 aikana.

 

KYS ervan järjestämissopimusta muutettiin vuonna 2021 siten, että muutosta koskevassa päätöksessä todettiin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien liittyminen Suomen keskinäiseen potilasvakuutusyhtiöön.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä päätti osaltaan hyväksyä järjestämissopimuksen muutoksen siten, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri voi ottaa potilasvakuutuksen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun Soten, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän puolesta.

 

Hyvinvointialueuudistus on toteutumassa 1.1.2023 ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin järjestämisvastuu päättyy 31.12.2022. Etelä-Savossa on vielä vuonna 2022, toisin kuin lähes kaikilla muilla aloittavilla hyvinvointialueella,  kaksi sairaanhoitopiiriorganisaatiota ja vuoden 2023 alusta lukien vain yksi järjestämisvastuun omaava organisaatio.

 

Potilasvakuutusturva hyvinvointialueella tulisi Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän näkökulmasta toteuttaa siten, että hyvinvointialue ratkaisee osaltaan potilasvakuutuksen järjestämisen.

 

Mikäli Itä-Savon sairaanhoitopiiri liittyisi vielä vuoden 2022 aikana Suomen keskinäiseen potilasvakuutuyhtiöön, tulisi sen maksaa osuutensa yhtiöön vuoden 2022 aikana. Itä-Savon sairaanhoitopiiri ei ole varautunut talousarviossaan hankintaan, jolla on talousvaikutuksia myös tulevalle hyvinvointialueelle.

 

Itä-Savon sairaanhoitopiirillä on tällä hetkellä voimassa oleva potilasvakuutus.

 

 

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, ettei Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä               hanki osuutta Suomen keskinäisestä potilasvakuutusyhtiöstä selostusosassa               mainituin perustein.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 Tiedoksi

 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

 Suomen keskinäinen potilasvakuutusyhtiö

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi,

p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa