Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 24.11.2022/Pykälä 123

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Henkilöstön siirtosopimus koskien henkilöstön siirtymistä hyvinvointialueelle

1113/01.04.00.00/2022

 

 

24.11.2022 § 123  

Kuntayhtymähallitus


Asiaselostus

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) tuli voimaan 1.7.2021.

 

Voimaanpanolain 18 §:ssä todetaan mm. seuraavaa:

"Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä."

 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä on siirtymässä hyvinvointialueelle tämänhetkisen tilanteen mukaan n. 1650 työntekijää ja viranhaltijaa (tilanne 16.11.2022).

 

Henkilöstö siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksen periaatteella ns. vanhoina työntekijöinä. Liikkeenluovutus ei yleensä edellytä erillisen henkilöstön siirtosopimuksen tekemistä. Hyvinvointialuetta koskevassa lainsäädännössä siirtosopimus on kuitenkin säädetty laadittavaksi. Henkilöstön siirtosopimus ja siirtosuunnitelma ovat sisällöltään vapaamuotoisia.

 

Henkilöstön siirtosopimus tehdään toimintoja ja henkilöstöä luovuttavien työnantajien ja henkilöstöä vastaanottavan hyvinvointialueen kesken.

 

Voimaanpanolain (616/2021) 10 §:n mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä oli yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle, selvittää siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosopimukseksi ja -suunnitelmaksi. Henkilöstön siirtämisen perusperiaatteet tulevat hyvinvointialuetta koskevasta lainsäädännöstä.

 

Väliaikainen valmistelutoimielin sekä hyvinvointialueen hallinto ovat valmistelleet sopimusta. Henkilöstön siirtosopimusta on käsitelty hyvinvointialueen yhteistoimintaelimessä.

 

Aluehallitus on 14.9.2022 päätöksellään lähettänyt hyvinvointialueen henkilöstön siirtosopimuksen luovutettavien organisaatioiden käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi 1.12.2022 mennessä. Lisäksi on pyydetty yhteistoimintalain mukaisesta käsittelystä toimittamaan tieto hyvinvointialueelle 30.9.2022 mennessä.

 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä henkilöstön siirtosopimus on käsitelty yhteistoimintalain mukaisesti  edustajat sekä henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiehet ja työsuojelu edustajat ovat  käsitelleet 20.9.2022 yhteistoiminnallisesti henkilöstön siirtosopimuksen. Lisäksi asia on ollut esillä Sosterin yhteistyötoimikunnan kokouksessa.

 

Henkilöstön siirtosopimus on käsitelty 9.11.2022 luovuttavien organisaatioiden ja hyvinvointialueen yhteisessä yhteistoimintaneuvottelussa.

 

Liitteenä on henkilöstön siirtosopimus.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus hyväksyy Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja  Etelä-Savon hyvinvointialueen välisen henkilöstön siirtosopimuksen ja henkilöstön siirtymisen liikkeen luovutuksella Etelä-Savon hyvinvointialueelle 1.1.2023.

 

Päätös Kuultiin asiantuntijana henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalaista.

Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

 

Tiedoksi

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus (kirjaamo)

 

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen,

puh. 045 7881 0659 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa