Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 24.11.2022/Pykälä 118

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

KYS-erva järjestämissopimuksen jatkaminen

269/00.01.02.02/2020

 

24.11.2022 § 118  

Kuntayhtymähallitus

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on järjestettävä yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoito. Sen mukaan alueen sairaanhoitopiirien on solmittava erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Sopimuksessa on sovittava erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus on laadittava kunnallisvaltuustokausittain ja se tulee hyväksyä samansisältöisenä erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien / laaja-alaisten sote -kuntayhtymien valtuustoissa.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto hyväksyi osaltaan KYS-Erva erikoisairaanhoidon järjestämissopimuksen (liite) 15.3.2021§ 7.

(ja 13.12.2021 § 46 yhtymävaltuusto hyväksyi KYS ervan järjestämissopimuksen muutoksen; Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien liittyminen Suomen Keskinäiseen Potilasvakuutusyhtiöön)

 

Edellisen järjestämissopimuksen voimassaolo on päättynyt.

KYS-ervan kuntayhtymät ovat neuvotelleet terveydenhuoltolain mukaisen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen voimassa olon jatkamisesta siihen saakka, kunnes hyvinvointialueet neuvottelevat ja hyväksyvät yhteistyöalueelle uuden yhteistyöaluetta koskevan yhteistyösopimuksen.

Edellisessä järjestämissopimuksessa on myös sovittu, että Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (Islab) huolehtii KYS-erva-alueen kuntayhtymien, pois lukien Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, laboratoriopalveluista. Hyvinvointialueuudistuksen myötä Islabista muodostetaan Islab-hyvinvointiyhtymä. Itä-Suomen alueellisen syöpäkeskuksen ja Itä-Suomen Biopankin toiminnot siirtyvät hyvinvointialueille ja tätä koskevat perustamissopimukset on jo Etelä-Savon hyvinvointialueella tehty.

 

Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksella on iso merkitys kuntayhtymistä tuleville hyvinvointialueille siirtyvänä palvelukokonaisuutena ja siihen liittyy myös merkittäviä euromääräisiä vaikutuksia. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen jatkuminen toistaiseksi voimassa olevana turvaa palvelujen jatkuvuuden hyvinvointialueille. Hyvinvointialueet tulevat jatkossa laatimaan koko yhteistoiminta-aluetta koskevat yhteistyösopimukset, jotka tulevat sisältämään myös erikoissairaanhoidon palveluja koskevat linjaukset.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy valtuuston 15.3.2021 § 7 hyväksymän KYS-Erva järjestämissopimuksen voimassaolon jatkamisen toistaiseksi voimassa olevana oheisten liitteiden mukaisena.

Lisäksi yhtymävaltuuston 13.12.2021 § 46 hyväksymä potilasvakuutuksen ottamista koskeva järjestämissopimuksen liite huomioidaan järjestämissopimuksen jatkamisessa.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

 

 Tiedoksi

 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky

 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen,

puh. 044 417 3620 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, 

puh. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa