Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 24.11.2022/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Esperi Care Oy:n oikaisuvaatimus 1.11.2022 koskien Itä-Savon
sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallituksen päätöstä 25.10.2022 § 107/ Ikääntyneiden Tehostetun palveluasumisen hinnan korotus ja sopimusten irtisanominen

1755/02.08.00.00/2021

 

24.11.2022 § 122  

Kuntayhtymähallitus

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus on kokouksessaan

25.10.2022  § 107 hyväksynyt voimassaoleviin ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankintasopimusten palvelun sopimushintoihin kahden (2) prosenttiyksikön suuruisen hinnankorotuksen 1.1.2023 alkaen. 

Lisäksi kuntayhtymähallitus irtisanoo ikääntyneiden palveluasumisen yksilöidyt hankintasopimukset päättymään 31.3.2023.

 

Yhtymähallituksen 25.10.2022 päätös ja oikaisuvaatimusohjeet on

annettu asianosaisille sähköpostilla tiedoksi 26.10.2022.

 

Esperi Care Oy on jättänyt 1.11.2022 sähköpostilla saapuneen

oikaisuvaatimuksen, joka on saapunut määräajassa. Sosterin kuntayhtymän hallitus on tehnyt 25.10.2022 § 107 päätöksen, jonka mukaan vanhusten palveluasuminen hankintasopimuksiin voidaan tehdä ajalle 1.1.-31.3.2023 2 %:n hinnantarkistus. 

    

Esperi Care Oy (jäljempänä Esperi) on toimittanut oikaisuvaatimuksen sähköpostilla valitusajan puitteissa 1.11.2022 (liitteenä).

 

Oikaisuvaatimuksessa Esperi on vaatinut, että Sosterin tekemä päätös ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan hinnan korotuksesta (2%) ajalle 1.1.2023-31.3.2023 korjataan ja hinnankorotus korotetaan tasolle 7,79%.

Esperi Care on perustellut vaatimustaan työehtosopimukseen perustuvien palkankorotusten ja elinkustannusten nousun vaikutuksilla.

 

Sopimusmuutos tulee voimaan 1.1.2023, jolloin sopimus on siirtynyt Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 39 §:n mukaan kuntayhtymän viranomainen ei voi päättää asioista, joilla olisi merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia vaikutuksia, paitsi jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyyden vuoksi lykätä tai jos hyvinvointialue antaa päätökselle suostumuksen.

 

Sopimusmuutokselle tulee olla Etelä-Savon hyvinvointialueen suostumus, koska sopimusmuutoksella on taloudellisia vaikutuksia Etelä-Savon hyvinvointialueen toimintaan. Etelä-Savon hyvinvointialue on antanut alun perin suostumuksen

2 %:n hinnan korotuksiin 1.1.2023 alkaen. Tehdyn oikaisuvaatimuksen perusteella hyvinvointialueelta on pyydetty asiasta uutta lausuntoa ja hyvinvointialue on todennut, että yli 2 %:n hinnan tarkistukset eivät ole mahdollisia.

 

in ollen oikaisuvaatimus tulee hylätä.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että Esperi Care Oy:n oikaisuvaatimus hylätään edellä esitetyn mukaisesti.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 Tiedoksi

 Esperi Care Oy

 Tuula Kärkkäinen

 hankintatoimi

 ostolaskut/Monetra

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Marika Huupponen, puh. 044 417 5050 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi,

p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa