Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymävaltuusto
Pöytäkirja 08.12.2022/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

ISLAB liikelaitoskuntayhtymän purkaminen osana toiminnan järjestelyä uudeksi hyvinvointiyhtymäksi (loppuselvitys)

1679/00.04.01/2021

 

 

24.11.2022 § 119  

Kuntayhtymähallitus

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä ISLAB ("ISLAB liikelaitoskuntayhtymä") puretaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen ja sitä koskevan lainsäädännön edellyttämää ISLABin toiminnan uudelleen järjestelyä.

ISLAB on poikkeuksellisessa tilanteessa soteuudistuksessa, sillä liikelaitoskuntayhtymämuotoisella toiminnalla ei vuodenvaihteen jälkeen ole toimivaltaa tai juridista perustaa toimia hyvinvointialueiden tukipalveluita tuottavana tahona. Siten ISLABin toiminta siirretään hyvinvointialuelain 58 §:n tarkoittamassa hyvinvointiyhtymämuodossa (ISLAB hyvinvointiyhtymä) tehtäväksi. Välttämätöntä muutosta hyvinvointiyhtymämuotoon ei ole lainsäädännössä huomioitu millään tavalla, mikä on johtanut sekuntitransaktiomalliperusteiseen järjestelyyn yhteistoiminnan toteuttamiseksi yhtymämuodossa. ISLABin purkaminen on poikkeuksellinen myös siitä näkökulmasta, että toimintaa jatketaan hyvinvointiyhtymässä suoraan keskeytyksettä, eikä toimintaa siten varsinaisesti päätetä.  Nykyinen liikelaitoskuntayhtymän y-tunnus säilyy toimintaa jatkavalla hyvinvointiyhtymällä.

 

Liikelaitoskuntayhtymän jäsenet käsittelevät parhaillaan liikelaitoskuntayhtymän purkautumista ja purkamissopimusta toimielimissään seuraavasti:

-        PSSHP; valtuusto 24.10.2022 § 25

-        Essote; valtuusto 17.11.2022 § 5

-        Sosteri; valtuusto 16.11.2022 § 22

-        Siun sote; valtuusto 17.11.2022 § 50

-        Ylä-Savon sote 29.11.2022 (yhtymän ero astuu voimaan 30.11.2022)

 

Kuntayhtymän purkamista koskevassa sopimuksessa osapuolet ovat perussopimuksen (1.1.2020) 25 §:n mukaisesti vahvistaneet, että liikelaitoskuntayhtymän johtokunta laatii loppuselvityksen. Liikelaitoskuntayhtymän viimeinen tilinpäätös laaditaan ja vastuuvapaus myönnetään erikseen purkusopimuksessa sovitusti.

 

Toiminnan siirto keskeytyksettä vuodenvaihteessa ns. sekuntitransaktiomallilla edellyttää liikelaitoskuntayhtymän loppuselvityksen hyväksymistä poikkeuksellisesti ennen purkuhetkeä.

 

Loppuselvityskertomuksessa kuvataan kokonaisuudessaan järjestely, jolla toiminta siirretään uuden perustetun hyvinvointiyhtymän vastattavaksi.

Lisäksi todetaan, että omaisuus, sitoumukset ja vastuut ovat tulleet riittävällä tavalla selvitetyiksi ja niiden siirtymisestä sovitaan erillisissä sopimuksissa nimenomaisesti tarkemmin. Myös esimerkiksi arkistoja ja henkilörekisterejä koskevan vastuun mainitaan siirtyvän uudelle hyvinvointiyhtymälle. ISLABin toiminnassa ei tule aiheutumaan katkoksia järjestelyn vuoksi. Henkilöstön siirrossa noudatetaan tavanomaisia lainmukaisia liikkeen luovutuksen periaatteita. ISLABin jäsenten tulee vielä erikseen hyväksyä loppuselvitys. Loppuselvitys liitteineen on esitetty tämän päätöksen liitteenä 1.

 

Liikelaitoskuntayhtymän purkuhetkeksi on sovittu 31.12.2022 klo 23.59. Jäsenet ovat purkusopimuksessa valtuuttaneet ISLAB liikelaitoskuntayhtymän (1.1.2023 alkaen hyvinvointiyhtymän) viranhaltijat tekemään tarvittavat ilmoitukset liikelaitoskuntayhtymän purkautumisesta.

 

Päätös on tarkoitettu kuntalain 143 §:n nojalla pantavaksi täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä esitetyn ISLAB liikelaitoskuntayhtymän loppuselvityksen.

 

Päätös Yhtymähallituksen puheenjohtaja Reima Härkönen totesi olevansa esteellinen (yhteisöjääviys) ja poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana toimi tämän asian kohdalla yhtymähallituksen
I-varapuheenjohtaja Aila Makkonen.

Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi,

p. 044 417 4100.

 

08.12.2022 § 27  

Kuntayhtymävaltuusto

 

Päätösehdotus Yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä esitetyn ISLAB liikelaitoskuntayhtymän loppuselvityksen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

Tiedoksi

ISLAB liikelaitoskuntayhtymä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa