Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymävaltuusto
Pöytäkirja 08.12.2022/Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Talousarviomuutos 2022

946/02.02.00/2021

 

24.11.2022 § 120  

Kuntayhtymähallitus

Vuoden 2022 talousarvion määrärahaa tulee muuttaa. Kuntalain 110 §:n mukaan toiminnan ja talouden hoitamisessa on noudatettava talousarviota. Talousarvion tulosaluetaso on valtuustoon nähden sitova.

 

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana.

 

Vuoden 2022 lokakuun talouden toteuman mukaan tulosalueilla on sekä menojen ylityksiä että alituksia.

 

Tuloihin ennustetaan ylityksiä, joiden toteumaan vaikuttaa olennaisesti valtiolta haussa olevat korona-avustukset koronasta aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Valtio maksaa avustukset koko vuodelta 2022 siten, että avustus myönnetään ajalta 1.1.-31.8.2022 toteutuneiden korona-kustannusten sekä ajalta 1.9.-31.12.2022 arvioitujen korona-kustannusten perusteella. Avustus maksetaan kuntayhtymälle joulukuun 2022 aikana.

 

Erikoissairaanhoidossa menojen arvioidaan ylittyvän 6,4 milj. €. Ylitykset aiheutuvat ostopalveluista (mm. kirurgian ostopalvelut muista sairaaloista), henkilöstökuluista, lääkkeistä ja hoitotarvikkeista sekä laboratoriopalveluista.

 

Perusterveydenhuollossa menot ylittyvät 2,5 milj. Ylitykset aiheutuvat ostopalveluista (esim. psykiatria), henkilöstökuluista, hoitotarvikkeista, laboratoriopalveluista ja arvioitua suuremmista vuokrakuluista.

 

Erikoissairaanhoidossa ulkoiset tuotot ylittyvät 4,9 milj.€ ja perusterveydenhuollossa 2,3 milj€.

 

Korona-avustusta arvioidaan saatavan 4,5 milj.€.

 

Kuntalaskutuksen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan alkuperäisen talousarvion mukaisesti ja ainakaan merkittäviä poikkeamia ei kuntalaskutukseen ole toteutumassa.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2022 talousarvioon esitetyn talousarviomuutoksen hyväksymistä.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija va. hallintojohtaja Minna Marjakangas,

p. 044 417 3951 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

08.12.2022 § 28  

Kuntayhtymävaltuusto

 

Päätösehdotus Yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvioon esitetyn talousarviomuutoksen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa