Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 26.10.2021/Pykälä 134

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Muistisairaiden kuntouttavan päivätoiminnan hankinta sopimuskaudelle 1.1.2022-31.12.2023

1291/02.08.00.00/2021

 

 

26.10.2021 § 134  

Kuntayhtymähallitus

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun muistisairaiden kuntouttavan päivätoiminnan hankinnasta Savonlinnan kantakaupungin alueelle sopimuskaudelle 1.1.2022-31.12.2023.

 

Hankinta on arvoltaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 25 §:n 1. mom. 3. kohdan alittava sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva hankinta eli ns. pienhankinta. Tarjouspyyntö on lähetetty 5.10.2021 kolmelle tarjoajalle. Määräaikaan 15.10.2021 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry. Tarjous avattiin ja tarjouksesta laadittiin avauspöytäkirja.

 

Tarjoaja täytti tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset ja tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. Hankinta toteutettiin tarjouspyynnön mukaisesti ns. käänteisenä tarjouskilpailuna eli palvelun hinta oli määritelty etukäteen tarjouspyynnössä (58,00 €/asiakas/toteutunut päivätoimintapäivä alv 0 %). Tämän vuoksi tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus huomioiden ainoastaan laatutekijät. Tarjottu palvelu todettiin tilaajalle kokonaistaloudellisesti edulliseksi ja soveltuvaksi.

 

Tilaaja ei sitoudu sopimuskaudella tiettyihin asiakasmääriin. Palvelua hankitaan tilaajan määrärahan ja tarpeen mukaan sekä palveluntuottajan vapaina olevien paikkojen mukaan.

 

Kuntayhtymähallitus päättää hankinnasta, mikäli sopimuksen arvo on yli 200.000 euroa.

 

Hankinta sitoo tilaajaa vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja hankinnasta on allekirjoitettu kirjallinen hankintasopimus.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että muistisairaiden kuntouttavan päivätoiminnan palveluntuottajaksi sopimuskaudelle 1.1.2022-31.12.2023 valitaan selostusosan mukaisesti Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 Tiedoksi

 Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, vs. ikäihmisten palveluiden johtaja Niina Laakkonen, puh. 044 417 3982 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi,

puh. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa