Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotona asumista tukevat kotihoidon palvelut

375/02.08.00.00/2022

 

24.05.2022 § 59  

Kuntayhtymähallitus

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotona asumista tukevien kotihoidon palveluiden hankinnasta. Hankinnan kohteeseen kuuluivat seuraavat osa-alueet: Osa-alue 1: Rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotona asumista tukevat kotihoidon palvelut/Kerimäen alue, osa-alue 2: Rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotona asumista tukevat kotihoidon palvelut /Punkaharjun alue, osa-alue 3: Rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotona asumista tukevat kotihoidon palvelut/Enonkosken alue, osa-alue 4: Rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotona asumista tukevat kotihoidon palvelut/Savonrannan alue, osa-alue 5: Rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotona asumista tukevat kotihoidon palvelut/Savonlinnan kantakaupungin alue. Osatarjoukset hyväksyttiin osa-alueittain sekä osa-alueen sisällä. Tilaaja hankkii palvelua tarpeensa mukaisesti. Hankinnassa ei sitouduta mihinkään hankintamääriin. Sopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevana kolmen (3) kuukauden sopijaosapuolten molemminpuolisella irtisanomisajalla. Sopimuskauden arvioitu aloitusajankohta on 13.6.2022. 

 

Hankinta on arvoltaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 25 §:n 1. mom. 3 kohdan ylittävä, liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva hankinta. Hankinnasta on lähetetty julkaistavaksi EU-hankintailmoitus 12.4.2022 HILMA-ilmoituskanavaan ja EU:n viralliseen lehteen. Hankinnan kilpailuttamisessa noudatettava menettely on ollut hankintalain 3 §:n 1 momentin periaatteiden mukainen ja menettely on kuvattu hankinta-asiakirjoissa. Hankinnassa perustetaan osa-alueittain rivikohtaiset puitejärjestelyt.

 

Tarjousten jättöaika päättyi 6.5.2022 klo 12.00. Tarjoukset avattiin ja avauksesta laadittiin avauspöytäkirja.

 

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättäneet tarjoajat käyvät ilmi liitteiltä 1-5.

 

Tarjoajat vakuuttivat tarjouksensa ESPD-lomakkeella, ettei niitä rasita hankintalain 80 §:n ja 81 §:n mukaiset tarjoajan poissulkemisperusteet ja että ne täyttävät hankintayksikön asettamat tarjoajan soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajien antamat vakuutukset toimivat alustavana näyttönä vaatimusten täyttymisestä. Varsinaiset asiakirjat tarkastetaan voittaneelta tarjoajalta.

 

Tarjoukset todettiin tarjouspyynnön vaatimusten mukaisiksi.

 

Tarjousten vertailu suoritettiin tarjouspyynnön mukaisesti kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella huomioiden erikseen kunkin osa-alueen rivikohtainen halvin tuntihinta alv 0 %. Tarjousvertailusta muodostuu palveluntuottajien etusijajärjestys. Liitteillä 1-5 on ilmoitettu puitejärjestelyyn valitut tarjoajat. Liitteellä 6 on ilmoitettu osa-alueittain rivikohtaiset tarjoukset, jotka esitetään hylättäväksi tilaajan määrärahoihin nähden liian korkeiden tuntihintojen vuoksi

 

Liitteet 1-6 lähetetään päätöksentekijöiden käyttöön.

 

Kuntayhtymähallitus päättää hankinnasta, mikäli sopimuksen arvo on yli 200.000 euroa. Hankinnasta on keskusteltu hyvinvointialueen valmistelijoiden kanssa.

 

Hankinta sitoo tilaajaa vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja hankinnasta on allekirjoitettu kirjallinen hankintasopimus.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotona asumista tukevien kotihoidon palveluiden hankinnan puitejärjestelyyn palveluntuottajiksi valitaan osa-alueittain rivikohtaisesti liitteillä 1-5 valitut tarjoajat.

Sopimuskaudella palveluntuottaja valitaan rivikohtaisesti etusijajärjestyksessä, jossa edetään halvimmasta tuntihinnasta seuraaviin tuntihintoihin.

Sopimuskauden arvioitu aloitusajankohta on 13.6.2022.

Liitteellä 6 ilmoitetut osa-alueiden rivikohtaiset tarjoukset hylätään tilaajan määrärahoihin nähden liian korkeiden tuntihintojen vuoksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

 Tiedoksi

 tarjouksen tehneet

 Niina Laakkonen

 Marja-Liisa Laurinmaa

Tarja Seppänen

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, ikäihmisten palveluiden johtaja Niina Laakkonen 044 417 3982 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi,

puh. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa